Anoder till båt – Båtar behöver offeranoder för att skydda sig mot galvanisk korrision på metall under vatten.

Generella rekomendationer är

Zink för saltvatten, aluminium för bräckt vatten och magnesium i sötvatten.