Ett bränslefilter skyddar motorn från vatten och föroreningar i bränslesystemet.